kjøpsbetingelser

Ved kjøp av produkter og tjenester fra Egmont Publishing AS og Egmont Kids Nordic Media AS gjelder følgende betingelser:

Tilbud og velkomstgaver

Annonserte priser og tilbud og velkomstgaver gjelder kun nye abonnenter i Norge, med mindre noe annet fremgår av sammenhengen. Ta kontakt med oss for abonnement tilutlandet. Du finner kontaktdetaljer nederst i disse betingelsene.

Abonnementsperioden

Abonnement på våre publikasjoner forskuddsbetales ut fra hvilken abonnementstype og termin du har valgt, og løper til det sies opp.

Oppsigelse av abonnementsavtalen

Du kan når som helst si opp abonnementsavtalen gjennom å kontakte det bladet du ønsker å si opp. Kontaktinformasjon for bladene finner du under
http://www.bladkiosken.no/kundeservice

Det er ingen bindingstid på våre abonnementer, men vi refunderer ikke betaling for forhåndsbetalte abonnementer. Manglende betaling vil ikke anses som gyldig oppsigelse.

Angrerett og retur

Angrerettloven gir deg mulighet til å angre kjøpet inntil 14 dager etter at du har mottatt en leveranse fra oss. Vi praktiserer utvidet angrerett som gjelder for nye og eksisterende kunder. Produktet må returneres ubrukt, og eventuell forsegling må være intakt. Ved bruk av angreretten må du betale returporto selv. Ved salg til foretak er det ingen angrerett.

Reklamasjon

Manglende levering, feilsendinger, skader og eventuelle andre mangler ved produktene skal meldes til kundeservice snarest mulig. Vi dekker returporto hvis manglene ved produktet skyldes forhold du som kjøper ikke er ansvarlig for.

Mangler blir normalt rettet gjennom omlevering. Retur av produktene gir deg ikke rett til å få tilbake kjøpesummen med mindre du har rett til å heve kjøpet etter forbrukerkjøpsloven eller benytter angreretten innen tidsfristen.

Kommunikasjon og markedsføring

Så lenge du har et løpende kundeforhold med Egmont Publishing AS vil vi kunne sende deg servicemeldinger, spennende tilbud og nyhetsbrev om magasiner og andre relevante produkter og tjenester via brev, telefon og elektroniske medier som e-post og sms, med mindre du har reservert deg mot dette. Hvis du ønsker å reservere deg mot slike henvendelser kan du ta kontakt med kundeservice.

Personvern

Ved å inngå abonnementsavtalen samtykker du til at vi kan behandle personopplysninger i samsvar med våre retningslinjer for personvern:
http://www.bladkiosken.no/personvern

Betaling

Abonnementer skal forskuddsbetales i henhold til faktura avhengig av den abonnementsperiode du har valgt, eller eventuelt trekkes fra din konto/kredittkort dersom du har valgt slik betalingsmåte.

Ønsker du å inngå avtale om eFaktura eller AvtaleGiro, ta kontakt med din bankforbindelse. Ved slike avtaler bortfaller fakturagebyr.

Endringer av priser, vilkår m.m.

Vi forbeholder oss retten til å endre priser, kjøpsbetingelser, retningslinjer for personvern og innholdet og sammensetningen av produkter og tjenester. Endringer varsles gjennom informasjonstekst på faktura og andre hensiktsmessige kanaler, og gjelder fra og med fornyelse av abonnementet.

Tilgangskontroll på digitale tjenester

Innloggingsdetaljer til digitale tjenester er personlige og kan ikke deles med noen utenfor din husstand. Vi forbeholder oss retten til å stenge tilgangen til digitale tjenester uten forutgående varsel og kompensasjon hvis innloggingsdetaljer deles med andre.

Kontaktinformasjon og returadresse

Adresse og telefonnummer til kundeservice finner du under
http://www.bladkiosken.no/kundeservice

Returadresse:
Egmont Publishing AS
Postboks 4980 Nydalen
0441 Oslo